در حال بارگذاری ...

با ما تماس بگیرید

طراحی تجربه کاربری

تجربه کاربری به تجربه و خاطره ای که کاربر حین استفاده از محصول یا خدمات ما درک می کند و در ذهنش ثبت می شود اشاره دارد. طراحی تجربه کاربری اشاره به فرایندی دارد که طی آن یک محصول یا خدمت برای کاربر خوشایندتر شده و در ثبت خاطره ای خوب بهبود می یابد.

مسیر طراحی تجربه کاربری به صورتی است که مستقیما در ارتباط با کاربر بوده و کاربر بعنوان محور طراحی هدف گرفته شده و محصول در ارتباط وتعامل با کاربر تغییر یافته و یا خدمت بهبود پیدا می کند. یکی از مهمترین بخشهای طراحی سامانه های مجازی طراحی با محوریت کاربر است که در نرم افزارها و سیستم های قوی و بروز دنیا این مهم در نظر گرفته می شود. برای اطلاع بیشتر از این فرایند و دریافت مشاوره با ما در تماس باشید.